ZKM Ostróda | Żegluga Ostródzko-Elbląska

Bilety / Ceny biletów

TARYFA OPŁAT
za usługi przewozowe autobusami miejskimi Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej Spółka z o.o. w Ostródzie zgodnie z Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/81/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2011 r.
 
CENNIK STREFA MIEJSKA
Rodzaj biletu Bilet normalny Bilet ulgowy
Bilet jednorazowy 2,30 PLN 1,15 PLN
Bilet dwugodzinny 3,60 PLN 1,80 PLN
Bilet tygodniowy (trasowany) 20,00 PLN 10,00 PLN
Bilet miesięczny (trasowany) 75,00 PLN 31,00 PLN
Bilet miesięczny (sieciowy) 150,00 PLN 62,00 PLN
 
CENNIK STREFA PODMIEJSKA
Rodzaj biletu Bilet normalny Bilet ulgowy
Bilet jednorazowy 3,40 PLN 1,70 PLN
Bilet dwugodzinny 6,20 PLN 3,10 PLN
Bilet tygodniowy (trasowany) 30,00 PLN 15,00 PLN
Bilet miesięczny (trasowany) 107,00 PLN 45,00 PLN
UWAGA przy zakupie bieltu jednorazowego u kierowcy do ceny należy dopłacić 0,30 zł.
 
UCHWAŁA Nr XV 81 2011
Zmiana Uchwały Nr XV 81 2011