Bilety / Ceny biletów

TARYFA OPŁAT (obowiązująca od 1 lipca 2018)
za usługi przewozowe autobusami miejskimi Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej Spółka z o.o. w Ostródzie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XLV/335/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2018 r.
CENNIK STREFA MIEJSKA
Rodzaj biletu
Bilet normalny
Bilet ulgowy
Bilet jednorazowy czasowy 45 minutowy
2,40 PLN
1,20 PLN
Bilet tygodniowy (sieciowy)
24,00 PLN
12,00 PLN
Bilet miesięczny (sieciowy)
69,00 PLN
34,50 PLN
 
CENNIK STREFA POZAMIEJSKA
Rodzaj biletu
Bilet normalny
Bilet ulgowy
Bilet jednorazowy czasowy 60 minutowy
4,00 PLN
2,00 PLN
Bilet tygodniowy (sieciowy)
35,00 PLN
17,50 PLN
Bilet miesięczny (sieciowy)
90,00 PLN
45,00 PLN
UWAGA przy zakupie biletu jednorazowego czasowego u kierowcy do ceny należy dopłacić 0,30 zł.
 
  1. Bilety czasowe zachowują ważność przez czas określony na bilecie od momentu skasowania.
  2. Bilety tygodniowe zachowują ważność przez 7 dni od momentu skasowania.
 
UCHWAŁA Nr XLV 335 2018