OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY 29.04.2017

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie

Stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Miejsce pracy: Ostróda, Elbląg, Malbork

Zakres obowiązków:

·       Wyczerpująco odpowiada na zapytania klientów dotyczące usług lub produktów oferowanych przez firmę oraz płatności,

·       Osobiście, telefonicznie lub mailowo odbiera zamówienia od klientów,

·       Przygotowywanie ofert handlowych,

·       Zachęca klientów do zakupu usług lub towarów,

·        Dokonuje kalkulacji opłat za usługi oraz pobiera zaliczki,

·       Przygotowuje faktury, wyciągi, instrukcje i inne dokumenty potrzebne do poprawnej obsługi klienta,

·       Ustala daty i godziny wypłynięć statków  w oparciu o kalendarz rejsów,

·       Zamawia autokary dowożące i odbierające pasażerów z rejsów,

·       Tworzy, wpisuje i edytuje korespondencję, raporty i inne dokumenty związane z obsługa klienta lub działalnością działu obsługi klienta.

Wymagania:

·       Bardzo dobra znajomość języka: niemiecki, angielski lub rosyjski.

·       Wykształcenie średnie,

·       Wiedza z zakresu technik sprzedaży i obsługi klienta,

·       Umiejętność obsługi komputera (Windows oraz aplikacje Office),

·       Praktyka biurowa lub w sprzedaży.

Wymagania osobowościowe:

·       Bardzo dobre zdolności komunikacyjne,

·       Skrupulatność , dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,

·       Umiejętność pracy w stresie i radzenia sobie z "trudnymi klientami",

·       Umiejętność pracy w zespole i budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami,

·       Orientacja na wyniki oraz samodzielność i determinacja w działaniu,

·       Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista,

·       Bardzo dobra organizacja pracy, operatywność i zorganizowanie oraz umiejętność pracy pod presją zadań i czasu.

 

Oferujemy:

·       Ciekawą pracę w pełnym wymiarze czasu,

·       Pracę w młodym, dynamicznym zespole,

·       Zatrudnienie z atrakcyjnym systemem premiowy (wynagrodzenie podstawowe + premia).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy: k.jaworska@zegluga.com.pl

Prosimy o wpisanie w temacie maila:

Specjalista ds. Sprzedaży Ostróda

Specjalista ds. Sprzedaży Elbląg

Specjalista ds. Sprzedaży Malbork

Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych - RPO WiM Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej, umowa o dofinansowaniu nr UDA-RPWM.02.02-28-010/09-00 podpisana 31.12.2009r. Całkowitawartość projektu: 857 495,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 599 887,50 zł.
Projekt realizowany w partnerstwie z Żeglugą Ostródzko-Elbląską, Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał oraz z Zachodniomazurską Lokalną Organizacją Turystyczną. Celem projektu jest zwiększenie liczby turystów pływających w regionie Kanału Ostródzko-Elbląskiego oraz zwiększenie udziału usług turystycznych w strukturze gospodarczej regionie Kanału. W ramach projektu realizowana jest szeroko zakrojona, wspólna akcja promocyjna unikatowego produktu turystycznego
jakim jest Kanał Ostródzko-Elbląski i szeregu ofert z nim związanych, promocja mająca na celu dotarcie zarówno do szerokiego grona indywidualnych odbiorców jak i touroperatorów.
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2003