O firmie
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. powstała w 2011 w wyniku przekształcenia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ostródzie. Kontynuujemy tradycję przewozów pasażerskich po Kanale Elbląskim zapoczątkowanych już w 1912 roku przez Adolfa Tetzlaffa zwanego twórcą żeglugi turystycznej na tych wodach. Głównym przedmiotem działalności naszej firmy są rejsy turystyczne statkami wycieczkowymi po wodach Warmii i Mazur oraz Żuław. Firma jest największym operatorem rejsów pasażerskich na kanale Elbląskim, podczas których turysta ma okazję podziwiać jedne z najwybitniejszych osiągnięć hydrotechnicznych jakimi są pochylnie.
 
Żegluga jest również operatorem komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Ostróda, posiadamy nowoczesną myjnię autobusów i ciężarówek oraz Stację Paliw z jedną z najtańszych ofert paliw płynnych i gazowych w regionie.

 
 
 
Szanowni Państwo,
   Żegluga Ostródzko Elbląska to firma w której staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością – historię i tradycję kilkudziesięcioletniej żeglugi po wodach Mazur Zachodnich i Pomorza - z nowoczesnością jakości i urozmaicania usług turystycznych.
  Oferując Państwu to co mamy najlepszego - możliwość poznawania przyrody i historii jezior mazurskich, Kanału Elbląskiego i Pętli Żuławskiej - mamy świadomość, że najlepszą reklamą naszej działalności jest wysoka jakość obsługi ruchu turystycznego. O tym, że czynione w tym zakresie wysiłki odnoszą skutek świadczy stale zwiększająca się liczba gości korzystających z naszych usług , jak również przyznana przez samorząd województwa statuetka „Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości” za doskonałość zarządzania.
   Po dwuletniej przerwie, spowodowanej rewitalizacją kanału, ponownie oferujemy naszą największą atrakcję - rejsy „Statkiem po trawie”. Dzięki naszej ofercie macie Państwo możliwość poznania niezwykle interesujących systemów wodnych Kanału Elbląskiego i Petli Żuławskiej, zawierających obiekty sztuki hydrotechnicznej od stu kilkudziesięciu lat wykorzystujące tak modną dziś ekologiczną energię - energię wody.
  Dla tych którzy chcą odpocząć od zgiełku codzienności proponujemy poznawanie bogactwa i rozmaitości jezior Druzno, Drwęckiego, Pauzeńskiego, Szeląga Wielkiego i Szeląga Małego. Satysfakcję sprawi z pewnością poznanie szlaku wodnego z Elbląga do Malborka oraz interesującego zespołu urządzeń hydrotechnicznych w Białej Górze. Ciekawym przeżyciem może być również widok zamku malborskiego podczas rejsu spacerowego po Nogacie.
  Życzę, aby skorzystanie z naszej oferty zapewniło przeżycie niezwykłych wrażeń i dało poczucie ciekawie spędzonego czasu.
 
 
                                                                                                                                                   Jarosław Barczuk
                                                                                                                                                    Prezes Zarządu
 
 
 
 
Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych - RPO WiM Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej, umowa o dofinansowaniu nr UDA-RPWM.02.02-28-010/09-00 podpisana 31.12.2009r. Całkowitawartość projektu: 857 495,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 599 887,50 zł.
Projekt realizowany w partnerstwie z Żeglugą Ostródzko-Elbląską, Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał oraz z Zachodniomazurską Lokalną Organizacją Turystyczną. Celem projektu jest zwiększenie liczby turystów pływających w regionie Kanału Ostródzko-Elbląskiego oraz zwiększenie udziału usług turystycznych w strukturze gospodarczej regionie Kanału. W ramach projektu realizowana jest szeroko zakrojona, wspólna akcja promocyjna unikatowego produktu turystycznego
jakim jest Kanał Ostródzko-Elbląski i szeregu ofert z nim związanych, promocja mająca na celu dotarcie zarówno do szerokiego grona indywidualnych odbiorców jak i touroperatorów.
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2003