Kontakt / Dane kontaktowe

Siedziba firmy
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 49
14 - 100 Ostróda
czynne od poniedziałku do piatku w godzinach 7:00 - 15:00
Centrala + 48 89 670 92 14
sekretariat@zegluga.com.pl
     
Dyspozytor
Wynajem busa
+ 48 89 670 92 11
dyspozytor@zegluga.com.pl
     
Księgowość + 48 89 670 92 22
   
 
 
Biuro Obsługi Klienta (punkt sprzedaży biletów komunikacji miejskiej)
Ul. Mickiewicza 9a
14-100 Ostróda
 
 
+ 48 89 670 92 17
 
+ 48 89 670 92 25
 
Godziny otwarcia:
 
październik 2021 - kwiecień 2022         poniedziałek - wtorek   10:00 - 17:00
                                  środa - piątek         7:00 - 15:00
 
 
 
 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), którą jest Grzegorz Szajerka.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail na adres: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl