Kontakt / Dane kontaktowe

Siedziba firmy
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 49
14 - 100 Ostróda
 
Centrala + 48 89 670 92 14
sekretariat@zegluga.com.pl
     
     
Dyspozytor
Wynajem busa
Reklamacje
+ 48 89 670 92 11
dyspozytor@zegluga.com.pl
     
Księgowość + 48 89 670 92 22
     
Kasa + 48 89 670 92 12
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), którym jest Iga Rynkiewicz.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail na adres: sekretariat@zegluga.com.pl