Kontakt / Dane kontaktowe

Siedziba firmy
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 49
14 - 100 Ostróda
czynna od poniedziałku do piatku w godzinach 7:00 - 15:00
Centrala + 48 89 670 92 14
sekretariat@zegluga.com.pl
     
Dyspozytor
Wynajem busa
+ 48 89 670 92 11
dyspozytor@zegluga.com.pl
     
Księgowość + 48 89 670 92 22
   
 
 
Biuro Obsługi Klienta (punkt sprzedaży biletów komunikacji miejskiej)
Ul. Mickiewicza 9a
14-100 Ostróda
 
Godziny otwarcia
 
październik - kwiecień:      poniedziełek - środa 7:00 - 15:00
                          czwartek - piatek 11:00 - 17:00
 

UWAGA!!!
W dniach 23-27 grudnia 2019 r. Biuro Obsługi Klienta w Ostrdózie będzie nieczynne.
 
W dniu 31 grudnia 2019 r. Biuro Obsługi Klienta w Ostrdózie będzie czynne od 7:00 do 14:00.
 
 
+ 48 89 670 92 17
 
+ 48 89 670 92 25

info@zegluga.com.pl
 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), którym jest Łukasz Jara.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail na adres: iod24@gptogatus.pl